poniedziałek, 7 grudnia 2015

Fredzio died

Fredzio umarł o godz. 23:55 w niedzielę 6 grudnia 2015 po podaniu środka przeciwbólowego i nasennego po ciężkiej i długiej chorobie. Umieranie jest przerażające i nie do pojęcia.
***
Fredzio died in the chair. 23:55 on Sunday, December 6, 2015 after the administration of analgesic and sedative after a hard and long illness.
Dying is frightening and incomprehensible.