niedziela, 16 listopada 2008

Spotkanie fretkowe w Warszawie

Ferret's meeting in Warsaw.

Najpierw wcześnie rano Fredzio poszedł do lasu. Kopał norę. Kopał z takim temperamentem, że nie wiadomo było co się dzieje. Potem nagle bokiem wyskoczyła mysz i uciekła w trawę.
First, early in the morning, Fredzio went to the forest. He was digging a burrow. Digging so energetically that it was not known what was going on. Then suddenly a mouse jumped ou at the side, and escaped in the grass.


Zmęczył się i poszedł spać do szuflady przed wielkim wydarzeniem, spotkaniem fretkowym.

He got tired and went to sleep to the drawer before this great event, Ferret's meeting.


Nadszedł czas. Na spotkanie w Warszawie przybyło ponad 14 fretek !

Now it's time. There were brought together more than 14 ferrets at a meeting in Warsaw !


Fredzio i piękna samiczka cieszą się swą bliskością.

Fredzio and a female beauty enjoy their proximity.

 Brak komentarzy: