czwartek, 1 stycznia 2009

Ciężki początek nowego. / Tough Beginning of the New.
Punio gryzł nas, Fredzio gryzł Punia i Satin, Roxi puszczała bąki. Wreszcie poszły spać i można pożyć.

Punio was bitting us, Fredzio was bitting Punio and Satin, Roxi was farting. At last they went to sleep so we can live.

Brak komentarzy: