sobota, 21 marca 2009

Zaglądamy za tapczan do bazy Fredzia. / We Are Taking A Look Behind A Couch To Fredzio's Base.
Nasza Mama to odkryła, był krzyk. 17 skarpet, spodnie, koszula, rękawiczka .../ Our Mom discovered this, there was yelling. 17 socks, trousers, a shirt, a glove ...

Brak komentarzy: