niedziela, 10 maja 2009

Włamanie i pierdzenie ! / Breaking In And Farting !


Fredzio próbował włamać się do dziury zaklejonej taśmą klejącą. Oderwał kawałek i przykleił sobie do futra, uciekł za tapczan i ze strachu walcząc z taśmą strasznie się zapierdział. Można było zemdleć. /

Fredzio tried to break into the hole sealed with an adhesive tape. He tore a piece of the tape and glued it to his fur, he fled and hid behind the couch, fighting with the tape in fear awfully farted. You could pass out.

Brak komentarzy: