piątek, 10 lipca 2009

Balkon na sposób fretki. / Balcony The Ferret Way


Kilka minut spokoju, myślisz, fretka śpi, potem otwarte drzwi na balkon wzbudzają niejasne przeczucie ... / A few minutes of calm, you think, ferret is sleeping, then the open door to the balcony is inspiring vague premonition ...

Brak komentarzy: