niedziela, 22 listopada 2009

Nieproszony gość w klatce Fredzia. / Uninvited Guest In Fredzio's Cage.


To nie fair. (Fredzio nigdy nie jest zamknięty w klatce ! Klatka jest zawsze otwarta. Fredzio chodzi do niej spać i jeść kiedy chce. ) / It is not fair. (Fredzio is never locked in a cage ! The cage is always open. Fredzio walks in to sleep or eat whenever he wants.)

Brak komentarzy: